Saab AB - Examensarbete (30 HP): Stereobaserad navigering av farkost

Jobbmail

Liknande jobb direkt till din mail!

Välj en eller flera kategorier att prenumerera på.

Förfina sökningen

Kategori

 
 
 
 
 

Fler kategorier

Examensarbete (30 HP): Stereobaserad navigering av farkost, Saab AB

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning ? att göra världen till en säkrare plats.

Vad du blir en del av
Dynamics, ett affärsområde inom Saab, erbjuder understödsvapen, missiler, torpeder, sensorer, obemannade undervattensfarkoster, kamouflagesystem och träningssystem för försvarsmarknaden. Produktportföljen innefattar även produkter för den civila säkerhetsmarknaden såsom fjärrstyrda undervattensfarkoster till oljeindustrin och kärnkraftverk.
Examensarbetet kommer att utföras på bildbehandling & optroniksektionen som idag består av 12 medarbetare. Sektionen arbetar med optroniska målsökare/sikten, inbyggda system, stereoapplikationer, machine learning, signaturmätningar, simuleringar.Din framtida utmaning
Saab Dynamics har en lång erfarenhet av stereoteknik och 3D rekonstruktion. Genom en implementation av simultaneous localization and mapping (SLAM) kan vi i realtid bygga en 3D karta av en miljö med hjälp av ett eller flera kalibrerade stereopar.
På uppdrag av kund behöver vi nu utveckla förmågan att med hög precision navigera en autonom farkost i en miljö. Syftet kan vara för t.ex. visuell inspektion, inmätning och stöd till andra verktyg/sensorer.
Detta examensarbete syftar till att studera och undersöka metoder/algoritmer för att navigera en farkost utifrån en serie stereo observationer. Metoden skall med hög precision kunna uppskatta rörelsen mellan enskilda mätningar och relatera dem i ett och samma globala koordinatsystem. Metoden skall fungera i realtid vilket ställer krav på val av algoritmer och sökvillkor. Sammanslagningen skall göras så att fel och drifter av positioneringen minimeras.
I examensarbetet ingår att göra en grundlig litteratursökning för att hitta algoritmer lämpliga för att lösa problemet. En alt två metoder väljs, implementeras och utvärderas. I valet av algoritmer behöver även hänsyn tas till ett tänkt målsystem.
Under examensarbetet finns det goda möjligheter att samla in och använda testdata från en skarp miljö för att testa och utvärdera valda algoritmer.
Resultatet skall rapporteras skriftligt och det ska hållas en halvtids-/slutpresentation på Saab.

Den du är idag
Vi söker dig med intresse för matematik, bildbehandling/signalbehandling och programmering. Lämplig utbildning är civilingenjör/magister med inriktning mot bildbehandling/signalbehandling, programmering eller liknande.
Har du erfarenhet av något av följande områden är detta meriterande;

Matematik
Matlab
C/C++/C#
Bildbehandling/signalbehandling
Linux

Placeringsort är Linköping.
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess. Därför krävs att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning gjord av myndighet.
Välkommen med din ansökan!

Om Saab
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 15 500 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling. Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.