Systemvetare hett eftertraktade

Nära åtta av tio nyexaminerade systemvetare får jobb efter utbildningen, enligt fackförbundet Juseks årliga arbetsmarknadsundersökning.

Akademikerförbundet Juseks årliga arbetsmarknadsundersökning om nyexaminerade jurister, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och systemvetare, visar på en ljus framtid för landets studenter. Speciellt för systemvetare.

78 procent av systemvetarna som tog examen läsåret 2011/2012 har fått jobb efter examen, och 40 procent hade säkrat sitt första jobb redan innan utbildningen avslutats. Bland de undersökta studentgrupperna är systemvetarna dessutom den grupp där flest personer har fått fast anställning, tre fjärdedelar är tillsvidareanställda. Åtta procent är ännu arbetssökande och resterande har valt att fortsätta studierna.

Trots goda chanser att få anställning efter examen är möjligheten till praktik under studietiden något som lyser med sin frånvaro, och det gäller för samtliga studentgrupper. Hela 95 procent av de arbetande systemvetarna anser sig ha kvalificerade arbetsuppgifter, men endast en av fem har under utbildningen fått chansen att tillämpa sina kunskaper praktiskt innan de kommit ut i arbetslivet.

Mer än hälften av de som praktiserat anser att det var viktig för att få det nuvarande jobbet, men på kort sikt ser det inte ut som möjligheterna till praktik kommer att förbättras.

- Generellt sett är det väldigt dåligt med praktik i våra yrkesgrupper, vilket studenterna påtalar år efter år. Det ökar visserligen något, men fruktansvärt långsamt, säger Anna Rohlin Larsson, samhällspolitisk projektledare på Jusek, i ett uttalande till Dagens Nyheter.

Majoriteten av jobben återfinns inom den privata sektorn, hela nio av tio arbetar på ett privat företag. Flest arbetsgivare hittas, kanske inte helt oväntat, inom it- och telekombranschen där 61 procent av systemvetarna är verksamma i dagsläget.

De högsta lönerna svarar dock kommunerna för, som har en medianlön på 28 500 kronor i månaden, en tusenlapp mer än i den privata sektorn. Dock är kommunerna den minsta av arbetsgivarna, endast fyra procent av de nyexaminerade systemvetarna har fått ett arbete inom kommunal sektor.

Läs mer på csjobbidg
eller rapporten i sin helhet här.