Välkommen till it-branschen!"Det finns många möjligheter och stor efterfrågan på nytt folk", säger Fredrik von Essen på IT&Telekomföretagen.


Det är medvind för den som just tagit första klivet in i it-branschen. De flesta arbetsgivare runt om i Sverige planerar stora nyanställningar under året och förutsättningarna för att få ett jobb direkt efter examen är goda. Det säger Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på arbetsgivarorganisationen IT & Telekomföretagen.

– Trots att konjunkturen i Sverige generellt ser ut att mattas av så ser vi ingen inbromsning. Det finns många möjligheter och stor efterfrågan på nytt folk, säger han.

IT & Telekomföretagen har nyligen färdigställt en rapport, baserad på intervjuer med stora arbetsgivare, om det aktuella kompetensbehovet i branschen. Den visar att antalet nyanställningar under året förmodligen kommer kunna räknas i tiotusental (se nedan).

Särskilt kunskaper i programmering är extra åtråvärda, inte minst för jobb som riktar sig till nyutexaminerade.

– Systemförståelsen går som en röd tråd genom de flesta roller som efterfrågas. Social och interkulturell kompetens är också viktigt. Man jobbar väldigt mycket i samverkan med kunder och användare från olika länder. Även mindre it-företag har numera utvecklare som sitter i Östeuropa eller i Asien, säger Fredrik von Essen.

En systemvetarutbildning är alltså en lämplig startpunkt oavsett vad det framtida karriärmålet är, menar han.

– Programmeringskunskaper är alltid viktiga, oavsett i vilken roll man jobbar. Inte alla it-jobb handlar om programmering, tvärtom, men det är grunden som det mesta utgår från.

Fredrik von Essen betonar också att läget i branschen är väldigt annorlunda i dag jämfört med för ett drygt decennium sedan, då den växande it-bubblan skapade tusentals arbetstillfällen i Sverige.

– It-bubblan var i huvudsak en finansiell uppblåsning, med flera it-bolag utan intäkter. I dag finns en balans mellan det som köps in och det som produceras av leverantörerna. Även om det blir sämre tider kommer it att fortsätta vara bärande i nästan alla verksamheter, säger han.

Här jobbar it-svenskarna

• Mjukvaru -och systemutveckare 40 000 – 50 000
Verksamhetsutvecklare 20 000 – 30 000
Infrastrukturtekniker 20 000 – 30 000
Projektledare 10 000 – 15 000
Entreprenör 10 000 – 15 000
Infrastrukturexpert 10 000 – 15 000
Infrastrukturtekniker, telekom 10 000 – 15 000
Systemförvaltare 10 000 - 15 000
Säljare/marknadsförare 5 000 – 10 000
Testare 5 000 – 10 000
It-arkitekt 3 000 – 5 000

Här finns jobben

Antalet anställda i kategorin ökar med mer än tio procent under nästa år.
Projektledare
Entreprenör
Testare
It-arkitekt
Mjukvaru- och systemutvecklare
Antalet anställda i kategorin ökar med upp till tio procent under nästa år.
Infrastrukturtekniker, telekom
Verksamhetsutvecklare
Infrastrukturexpert
Säljare/marknadsförare

Antalet anställda i kategorin ökar inte under nästa år.
Systemförvaltare
Infrastrukturtekniker, it

Källa&bild: csjobbidg.se