Populära arbetsgivare inom IT

Läs mer på företagsprofilerna nedan

4 Företag

CGI

CGI

Vi är 68 000 medarbetare i 40 länder i Nord-, Sydamerika, Asien och Europa. Vi erbjuder alla typer av IT-lösningar och IT-tjänster som möjliggör för våra kunder att framgångsrikt utveckla sin verksamhet.

EPiServer

EPiServer

EPiServer utvecklar Sveriges ledande plattform inom digital marknadsföring och e-handel. EPiServers plattform kombinerar innehåll, e-handel och marknadsföring i flera kanaler för att stödja strategisk kommunikation och försäljning online.

Sogeti

Sogeti

För att bli framgångsrik måste IT-strategin hänga nära samman med affärsstrategin och affärsmålen. Sogetis strävan är att knyta samman verksamhet och IT.

Svenska teknikingenjörer sting ab

Svenska teknikingenjörer sting ab

Mer info under företagsprofilen