Sogeti

Sogeti

Hemsida: www.sogeti.se
Huvudkontor: Solna
Storlek: 1 100 Anställda
Grundat: 2003
Kategori: Konsult/teknik
Omsättning: 1 062 Mkr


 

Översikt

Sogeti är ett IT-tjänsteföretag, som erbjuder sina kunder en bred kunskap och spetskompetens på IT-området. Men vi ser inte IT som någon isolerad företeelse. För att bli framgångsrik måste IT-strategin hänga nära samman med affärsstrategin och affärsmålen. Sogetis strävan är att knyta samman verksamhet och IT.

Vi arbetar i huvudsak inom fem områden:

IT-styrning - Lednings- och styrningsfrågor för IT-verksamheten, frågor som rör kopplingen mellan IT och affärsverksamheten

IT-design - Val och design av IT-lösningar, -arkitektur och -infrastruktur samt effektbedömningar av investeringar, förstudier och kravspecifikationer

IT-lösning - Utveckling och integration av system, applikationer och IT-infrastruktur

IT-förvaltning - Systemförvaltning och drift av er IT-infrastruktur

Naturligtvis kan Sogetis specialister inom de flesta tekniska områden tillföra expertkunskap till ditt projekt, i ett område som vi kallar IT-specialister.

För att bli framgångsrik måste IT-strategin hänga nära samman med affärsstrategin och affärsmålen. Sogetis strävan är att knyta samman verksamhet och IT.

Företaget på sociala medier

Facebook Twitter Twitter Google+