Namnet Sogeti kommer från Frankrike och är ursprungsnamnet för hela Cap Gemini-koncernen som grundades av Serge Kampf 1967. Sogeti är en förkortning för SOciété pour la Gestion de l'Entreprise et le Traitement de l'Information (fritt översatt: Ett företag som tillhandahåller tjänster för ledning av företag och informationsbehandling). Fram till 1992 bar Cap Gemini-koncernens svenska bolag namnet Cap Gemini Sogeti.

Därefter bildades Cap Programator som sedermera kom att heta Cap Gemini och Cap Gemini Ernst & Young. År 2002 bildade Cap Gemini-koncernen dotterbolag med namnet Sogeti i sex länder för att fokusera på den växande lokala IT-marknaden. Sogeti Sverige AB bildades 1 januari 2003.

För att bli framgångsrik måste IT-strategin hänga nära samman med affärsstrategin och affärsmålen. Sogetis strävan är att knyta samman verksamhet och IT.

Företaget på sociala medier

Facebook Twitter Twitter Google+