Affärsidé och Vision

Vår affärside sammanfattas:
Sogeti bidrar till kundens lönsamhet genom att erbjuda lokala IT-lösningar på global grund.

Vår affärsidé har sin grund i ett flertal påståenden/beskrivningar:

Lokala IT-lösningar…

 • 100 procent fokus på IT
 • Närhet och storlek
 • Alltid nära till ett Sogeti-kontor
 • Nära samarbete med kunderna
 • Certifierade konsulter nära ditt företag
 • Mätning av kundförväntningar före projektstart
 • Mätning av kundnöjdhet efter projektavslutning
 • Heltäckande tjänsteutbud nära kundföretaget
 • Leverantörs- och produktoberoende
 • Fokus på långvariga kundrelationer…


…leder till stor verksamhetsförståelse
...på global grund

 

 • Kompletta lösningar inom IT och management
 • Tillgång till strategiska partners
 • Global kunskap som ger kundfördelar lokalt
 • Globala verktyg som ger kundfördelar lokalt
 • En global aktör bland nordiska konkurrenter


 
Vision

Vår vision är att vi ska uppfattas som den bästa leverantören på varje lokal marknad.

För att bli framgångsrik måste IT-strategin hänga nära samman med affärsstrategin och affärsmålen. Sogetis strävan är att knyta samman verksamhet och IT.

Företaget på sociala medier

Facebook Twitter Twitter Google+