Intervjufrågor

 


Även om intervjuer kan skilja sig åt i såväl struktur som innehåll är det vissa intervjufrågor som förekommer oftare än andra. Det kan därför vara bra att gå i genom en del av dessa i förväg. Kom ihåg att de som intervjuar ofta är lika intresserade av hur du reagerar och svarar på frågor som på vad du faktiskt svarar.

Inledning

 • Berätta lite om dig själv.
 • Vad vet du om oss?
 • Vad betyder service och kvalitet för dig?
 • Vad betyder kreativitet för dig?
 • Vad tror du kommer att hända inom vår bransch under de närmaste åren?


Utbildning/yrkesval/yrkeserfarenheter

 • Beskriv ditt nuvarande/tidigare jobb. Hur trivs/trivdes du med det?
 • Vad tycker du att du har lyckats bra med/mindre bra med i dina tidigare arbeten?
 • Vilka konkreta resultat har du uppnått i dina tidigare arbeten?
 • Kan du beskriva de viktigaste erfarenheterna du fick?
 • Tillvaratas din kompetens i ditt nuvarande arbete?
 • Vilka av dina tidigare erfarenheter kan du ha nytta av i det här jobbet?
 • Hur skulle du vilja karaktärisera den tjänst du söker?
 • Under vilken typ av ledning fungerar du bäst?
 • Hur har dina tidigare jobb avslutats? Kan du berätta vad som hände?
 • Förklara luckan/luckorna i din arbets-/studiehistoria.
 • Om du helt skulle sadla om, vad skulle du satsa på då?


Vem är du?/Varför har du sökt det här jobbet?/Varför ska vi anställa dig?

 • Varför tror du att vissa människor är mer framgångsrika än andra?
 • Vad bedömer du vara de viktigaste kraven för att klara av det här arbetet?
 • Vad var det som lockade dig att söka just den här tjänsten och varför tycker du att det här arbetet skulle passa just dig?
 • Vad kan du tillföra vår arbetsplats? Vad/vem får vi om vi anställer dig?
 • Professionella ambitioner? Yrkesmässiga mål
 • Hur meriterar dina anställningar dig för det här jobbet? Dina handlingar indikerar att du är överkvalificerad/inte är kvalificerad?


Stress, konflikt och samarbete

 • Hur reagerar du under stress/tidspress — ge exempel?
 • Hur reagerar du när du ställs inför nya uppgifter? Vad gör du för att lösa dem?
 • Hur agerar du när en uppgift inte löses som du tänkt?
 • I vilka situationer blir du stressad?
 • Beskriv en situation när du blivit kritiserad i ditt arbete. Vem kritiserade? Varför? Vad brukar du få kritik för? Hur reagerade du?
 • Berätta om en konflikt i arbetslivet. Rädsla för konflikter? (Hur hanterade du den? Vad lärde du dig?)
 • Hur har ditt samarbete varit med tidigare kollegor/chefer?
 • Har du haft svårt att samarbeta med någon? Varför?
 • Arbetar du helst i grupp eller ensam?
 • Vilken roll tar du i en arbetsgrupp? Hur fungerar du i en grupp?

 
Styrka och begränsningar

 • Vilka egenskaper uppskattas du mest för?
 • Finns det någonting som har bromsat dig i din utveckling?
 • Vad skulle du själv som chef titta på när du anställde folk?
 • Vad bedömer du andra människor efter? Människosyn?
 • Vad gör dig arg/ledsen/irriterad/upprörd/glad?
 • Hur tror du din chef skulle beskriva din arbetsinsats och varför?
 • Du nämnde att du tycker om att ha kontakt med människor, utveckla närmare!
 • Är du van vid kundkontakter?
 • Hur är din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift?
 • Hur är t.ex. din engelska, tyska, franska i tal och skrift?
 • I vilka sammanhang har du talat inför (större) grupp(er)?
 • Kan du förhandla på något främmande språk?
 • Vad har du skrivit/publicerat?


Ideala arbetsplatsen

 • Vari ligger/låg glädjeämnena i jobbet?
 • Så här efteråt, hur upplever du din förra arbetsgivare/chef?
 • Kan du beskriva hur din ideala arbetsplats ser ut?
 • Beskriv en bra chef!
 • Vill du gärna utöva inflytande vid beslutsfattande?
 • Hur fattar du beslut?
 • Hur ser du på delegering av arbetsuppgifter?
 • Vad är viktigast för att du ska trivas med ditt arbete?
 • Vilka egenskaper tycker du är viktigast hos dina arbetskamrater?
 • Beskriv den bästa person du har arbetat med.
 • Om du fick välja företag och arbete, var skulle du då jobba?


Familj, fritid, hälsa och sjukfrånvaro

 • Hur ser dina familjeförhållanden ut?
 • Hur ser din familj på ett arbetsbyte och vad tror du det skulle innebära för dig och din familj att arbeta på oregelbundna arbetstider?
 • Kan du (och din familj) tänka dig/er att flytta om tjänsten kräver det?
 • Är du engagerad i aktiviteter utanför arbetsplatsen?
 • Hur ser din fritid ut?
 • Har du några hälsoproblem som vi borde känna till?


Framtid

 • Var tror du att du befinner dig om tre-fem år, yrkesmässigt/privat?
 • Vad gör du för att hänga med i utvecklingen?
 • Vad är det första du skulle göra om du fick jobbet?
 • Söker du andra jobb för tillfället?
 • Vad har du gjort under arbetslösheten?


Referenser

 • Du har inte lämnat några referenser, kan du ange några?
 • Vad tror du att dina referenser säger om dig (både positivt och negativt) och varför har du valt just dem?


Lön

 • Vad har du för lönekrav?
 • Tycker du att det är "rätt" betalning för ditt arbete?  Vad har du för lön idag? När fick du din senaste lönelyft?


Slutligen

 • Vilka frågor vill du ställa till oss?
 • Om jag har förstått dig rätt så... — summering av intervjun.
 • Tycker du vi har fått en rättvis bild av dig? Är det något du vill tillägga?
 • Vad får dig att trivas på ett arbete?
 • Hur hanterar du stress och tidspress?
 • Varför ska vi anställa just dig?